A ddigonolc

  • Oxygen Generator Aquatec

    Generadur Ocsigen A ddigonolc

    Datrysiad crynodyddion ocsigen AngelBiss ar Gymhwysiad Dyfrol. Dyma'r ffynhonnell ocsigen fwyaf diogel a dibynadwy y gellir ei defnyddio mewn dyframaeth a gall ddisodli unrhyw ffynhonnell cyflenwi ocsigen arall. Mae'r cynnwys ocsigen yn y dŵr yn ddigonol, sy'n fuddiol i dwf pysgod a yn lleihau nifer y bacteria, a thrwy hynny wella cynhyrchiant pysgod a gwella iechyd cyffredinol pysgod. Mae cynnwys ocsigen uchel yn bwysig ar gyfer dyframaethu a chynhyrchu pysgod.