Newyddion Diwydiant

  • Amser post: 11-03-2020

    Mae ocsigen yn un o gydrannau aer. Mae'n ddi-liw, heb arogl a di-flas. Mae ocsigen yn drymach nag aer. Mae ganddo ddwysedd o 1.429g / L o dan amodau safonol (0 ° C a gwasgedd atmosfferig 101325 Pa), ac mae'n hydawdd mewn dŵr. Fodd bynnag, mae ei hydoddedd yn isel iawn. Pan fo'r pwysau yn 101kP ...Darllen mwy »

  • Amser post: 08-19-2020

    “Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o achub bywydau o COVID-19 yw darparu ocsigen i gleifion sydd ei angen. Mae WHO yn amcangyfrif, ar y gyfradd gyfredol o ~ 1 miliwn o achosion newydd yr wythnos, bod angen tua 620,000 metr ciwbig o ocsigen y dydd ar y byd, sef bron i 88,000 o silindrau mawr ”- Dr Te ...Darllen mwy »